Kinh Nghiệm Du Lịch

Có phải ai cũng tìm thấy hạnh phúc ở Bhutan?

Bhutan là đất Phật linh thiêng nên đền chùa ở khắp mọi nơi. Lời Phật dạy được đưa vào cách giáo dục, cách đối nhân xử thế nên con người nơi đây rất nhân ái, tử tế, hiền hoà.