Thơm miếng vịt quay Bắc Kinh

Một món ăn mà tiếng tăm của nó đã vượt qua biên giới du lịch Trung Quốc, được cả thế giới biết đến như một niềm tự hào trong ẩm thực Trung Hoa.